EΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ SERVICE: Αγαπητοί πελάτες, σας ενημερώνουμε ότι λόγω των νέων μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας Covid-19, η Reception του Service μας θα παραμείνει τις προσεχείς ημέρες κλειστή . Μπορείτε να μας στέλνετε τα προϊόντα προς επισκευή με courier στη διεύθυνση Info Quest Technologies, Service Center, Μπιχάκη 42, 18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντης. Θα σας τα επιστρέψουμε επισκευασμένα, απολυμασμένα σύμφωνα με τις αυστηρότερες διαδικασίες των κατασκευαστών, με courier και δική μας χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις γραμμές εξυπηρέτησης της Τεχνικής μας Υπηρεσίας –211 999 1515 για προϊόντα Xiaomi.Σας ευχαριστούμε
περισσότερα
   
ΚΑΛΑΘΙ
   
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι
Δες το καλάθι
 
Το Mi Store αλλάζει, γιορτάζει και μοιράζει scooters!

Από τις 16/7 έως και 25/7 με κάθε online αγορά από το Mi Store συμμετέχεις σε ημερήσια κλήρωση για ένα φανταστικό Mi Electric Scooter Pro 2!
Όροι Συμμετοχής

Με κάθε αγορά από το Mi Store διεκδικείς το παρακάτω δώρo!
 
10x Mi Electric Scooter Pro 2
Αποτέλεσμα κλήρωσης
24.07.21
25.07.21
- Νικητής -
Mi Electric Scooter Pro 2
Αριθμός Απόδειξης 1: 3109493795
Αριθμός Απόδειξης 2: 3109493460
Αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό New Site.
1) Αντικείμενο του Διαγωνισμού – Διοργάνωση

Η εταιρεία «Info Quest Technologies MΑΕΒΕ», που εδρεύει στην Καλλιθέα, Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως, αρ. 2A, ΤΚ 176 76 », (στο εξής «Διοργανώτρια»), διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο “New Site” («Διαγωνισμός»), ο οποίος ανακοινώνεται από τη Διοργανώτρια στον επίσημο ιστότοπο https://www.mistore-greece.gr/ της εταιρείας Xiaomi, της οποίας ως διανομέας η Διοργανώτρια εξουσιοδοτείται και μπορεί υπό την ιδιότητά της αυτή να πραγματοποιεί προωθητικές ενέργειες για προϊόντα της πρώτης.

Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί υπό τους κάτωθι όρους

 
2) Δικαίωμα συμμετοχής & Δώρα

Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια / Διαγωνισμό έχει κάθε καταναλωτής που θα πραγματοποιήσει τις αγορές του ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου https://www.mistore-greece.gr/ στο χρόνο που ορίζεται παρακάτω, ο οποίος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και είναι νόμιμος και μόνιμος κάτοικος Ελλάδας.

Ειδικότερα από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
(β) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους.
(γ) Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας
(δ) Οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με τη Διοργανώτρια εταιρειών
(ε) Τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (γ),
(δ) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, να αποκλείσει από τον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη της, είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου.

Σε κάθε περίπτωση η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα αποκλεισμού οποιουδήποτε χρήστη/επισκέπτη/διαγωνιζομένου από το Διαγωνισμό με κάθε νόμιμο τρόπο.

Κάθε αγορά ηλεκτρονικά μέσα από το https://www.mistore-greece.gr/ αντιστοιχεί σε μια μοναδική συμμετοχή χρήστη και συνιστά αυτοδικαίως δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων του Διαγωνισμού, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία. Έτσι, θα ολοκληρώνεται η συμμετοχή του κάθε χρήστη και θα θεωρείται έγκυρη για τη διεκδίκηση των δώρων.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη

Για την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει :

  • Nα πραγματοποιήσει αγορά προϊόντος ηλεκτρονικά στο https://www.mistore-greece.gr/ ώστε να λάβει το νόμιμο αποδεικτικό αγοράς (απόδειξη / τιμολόγιο) που φέρει μοναδικό κωδικό συναλλαγής. Κατά τη διαδικασία αγοράς, θα ενημερωθεί για το διαγωνισμό, θα επιβεβαιώσει τα στοιχεία του και αυτόματα θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό.
  • Nα συμφωνεί με τους παρόντες όρους που έχουν δημοσιευθεί στον ιστότοπο https://www.mistore-greece.gr

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ως άνω, και με το σύνολο των επιμέρους όρων του παρόντος, τους οποίους ο κάθε συμμετέχων αναγιγνώσκει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα με τη συμμετοχή του και μόνον στο Διαγωνισμό.

 
3) Διάρκεια διαγωνισμού

Η διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται από τις 10:00 πμ ώρα Ελλάδος της Παρασκευής 16 Ιουλίου 2021 έως και τις 23:59:00 ώρα Ελλάδας της Τρίτης 26 Ιουλίου 2021 (εφεξής «Διάρκεια»).

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Διαγωνισμού, εφόσον αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη ανάρτηση των τροποποιημένων όρων. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας η οποία δεν αναλαμβάνει την οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη στο κείμενο των όρων. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

 
4) Έπαθλο – Κλήρωση

Κάθε καταναλωτής που πραγματοποιεί αγορά προϊόντος ηλεκτρονικά στο https://www.mistore-greece.gr/ λαμβάνει μέρος στην επερχόμενη της αγοράς του κλήρωση.

Από το διαγωνισμό και τις ημερήσιες κληρώσεις θα αναδειχθούν συνολικά 10 νικητές/νικήτριες. Η Διοργανώτρια, για τις ανάγκες του Διαγωνισμού , θα διαθέσει στους νικητές της Κλήρωσης τα ακόλουθα δώρα (εφεξής τα «Δώρα»):

  • 10 τμχ Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

Οι νικητές θα αναδειχθούν έπειτα από κλήρωση εφόσον κληρωθεί ο κωδικός της απόδειξης από την αγορά που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικά μέσα από το https://www.mistore-greece.gr/.

Η κλήρωση θα διενεργείται ως εξής:

Κάθε πρωί στις 12.00 μ.μ. θα λαμβάνει χώρα κλήρωση αναφορικά με τις αγορές που αφορούν στις ημέρες από την έναρξη του Διαγωνισμού που προηγήθηκαν της ημέρας της κλήρωσης.

Συνολικά δε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθούν 10 κληρώσεις κατά τις εξής ημερομηνίες: 17/07 – 18/07 – 19/07 – 20/07 –21/07 – 22/07 – 23/07- 24/07 – 25/06 – 26/07.

Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή κάποιας κλήρωσης κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα η Διοργανώτρια δικαιούται να μεταβάλει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της χωρίς να έχει καμία ευθύνη για την μεταβολή αυτή.

Ρητά διευκρινίζεται ότι κάθε συμμετέχων ημερησίως έχει δικαίωμα να πάρει μέρος στο Διαγωνισμό όσες φορές επιθυμεί αρκεί να κατέχει αντίστοιχο αριθμό μοναδικών αποδείξεων.

Κάθε δε μοναδική απόδειξη μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό αποκλειστικά μία φορά.

Από κάθε κλήρωση θα αναδεικνύονται ένας (1) νικητής και τρεις (3) επιλαχόντες. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση και ο τυχερός κωδικός της απόδειξης/τιμολογίου αγοράς του/της εκάστοτε νικητή/τριας που κερδίζει θα ανακοινώνεται αμέσως μετά την κλήρωση, σε ειδική σελίδα στο https://www.mistore-greece.gr.

Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από εκπρόσωπο της Διοργανώτριας για την παραλαβή του δώρου τους. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με την παράδοση/παραλαβή του δώρου, ορίζεται ως τηλέφωνο επικοινωνίας το 2119991590.

Η παράδοση δε του δώρου θα γίνεται αποκλειστικά με την επίδειξη της άνω απόδειξης/τιμολογίου αγοράς τα στοιχεία της οποίας θα ελέγχει εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που τα στοιχεία της επιδειχθείσας απόδειξης/τιμολογίου αγοράς δεν ταυτίζονται με αυτά που καταχώρησε ο νικητής στη ειδική εφαρμογή τότε το δώρο δεν θα παραδίδεται.

Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε είναι δυνατόν να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Κάθε συμμετοχή είναι ημερήσια και δεν μεταφέρεται σε επόμενες ημέρες το δικαίωμα στην κλήρωση.

Οι Νικητές θα πρέπει να επιδείξουν την απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς που κληρώθηκε.

Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης σε αυτούς του δώρου ή/και σε περίπτωση μη παραλαβής αυτού, για οιοδήποτε λόγο και αιτία, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους τυχερούς νικητές και δεν εντοπιστούν για οποιοδήποτε λόγο και αιτία οι τυχεροί νικητές σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη.

 
5) Αλλαγή Όρων Χρήσης

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ακυρώσει οποτεδήποτε τον Διαγωνισμό, ολικά ή μερικά ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της Διάρκειας αυτού) ή να αλλάξει τα προσφερόμενα Έπαθλα με άλλα ίσης ή αντίστοιχης αξίας κατά την Διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά την λήξη του, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα Έπαθλα του Διαγωνισμού.

Επίσης η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Έπαθλα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση των Επάθλων του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα Έπαθλα του Διαγωνισμού. Τα Έπαθλα παρέχονται στους νικητές αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ. έναντι των ως άνω εταιρειών.

Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει καμία υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

 
6) ΡΗΤΗ Δήλωση- Συγκατάθεση – Αποδοχή εκ μέρους των Συμμετεχόντων

Όλοι οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους ως άνω όρους δεν μπορεί να συμμετέχει στον Διαγωνισμό. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι: (α) είναι ενήλικοι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, (β) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας, (γ) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου, (δ) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, (ε) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (Internet) καθ' όλη τη διάρκειά του, η) παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Διοργανώτριας σε περίπτωση που η τελευταία κρίνει ότι κάποιος συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από τον Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο http://www.mistore-greece.gr.

 
7) Προσωπικά Δεδομένα

Περαιτέρω η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του συμμετέχοντος δήλωση κατά την έννοια του ν. 4624/2019 και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (GDPR), με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Επάθλων σε αυτούς.

Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό ο συμμετέχων αποδέχεται ότι θα πραγματοποιηθεί εκ μέρους της Διοργανώτριας επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που έχει παράσχει στη Διοργανώτρια για την ανάδειξη των νικητών και την απόδοση/αποστολή του Επάθλου και περαιτέρω συλλογή, καταχώρηση, και διατήρηση αυτών και συγκεκριμένα του Ονομ/επώνυμού και τηλ. Επικοινωνίας, σε αρχείο που θα τηρηθεί για το χρονικό διάστημα 30 ημερών , μετά την πάροδο του οποίου θα διαγραφούν, πλην των στοιχείων που τυχόν απαιτείται να διακρατηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων: https://www.infoquest.gr/el/politiki-aporitou

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Info Quest Technologies ΜΑ.Ε.Β.Ε., στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: dataprotection@info.quest.gr. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), email: dpo@info.quest.gr, τηλέφωνο: 211 9994480.

8) Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθηνών, ακόμη και από μη μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας.

9) Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

NEWSLETTER

Θες να μαθαίνεις όλα τα νέα και τις προσφορές των μοναδικών προϊόντων Xiaomi;

 
Please insert your email

Το mistore-greece.gr / Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε. καταγράφει τo email σου και το μεταφέρει με ασφάλεια στη βάση δεδομένων του. Με την εγγραφή σου μπορείς να δώσεις τη συγκατάθεσή σου για να χρησιμοποιηθεί το email σου ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σου, να σου υπενθυμίσουμε με ηλεκτρονική μορφή την εκκρεμότητα της παραγγελίας σου ή να σε ενημερώσουμε για αντίστοιχα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει το site μας και μπορεί να σε ενδιαφέρουν. Μπορεί επίσης, εφόσον έχεις δώσει τη συγκατάθεση σου, να χρησιμοποιηθεί και για άλλες διαφημιστικές ενέργειες της εταιρείας μας, αυτοματισμούς ή και προσωποποιημένες προτάσεις που σχετίζονται με την πλοήγησή σου στο site, αλλά και τις επιλογές των προϊόντων για τα οποία δείχνεις ενδιαφέρον, όπως αυτό καταγράφεται με την είσοδό σου στο site. Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων θα βρεις εδώ : Δήλωση Απορρήτου
Σε ενημερώνουμε ότι έχεις δικαίωμα να ανακαλέσεις ελεύθερα τη συγκατάθεση σου. Για να ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) τον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες ή επικοινωνώντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Εδώ μπορείς να βρεις τις επιλογές που έχεις κάνει για να επικοινωνούμε μαζί σου και να τις επεξεργαστείς. Αν δεν έχεις επιλέξει κάτι μπορείς τώρα να το κάνεις!