211 9991590

Φόρμα Άσκησης Δικαιώματος Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η φόρμα χρησιμοποιείται για την άσκηση του δικαιώματος Διαγραφής των Προσωπικών Δεδομένων του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων.

Στοιχεία αιτούντος:

*
*
*
*

Τύπος αιτήματος: Αίτημα Άσκησης Δικαιώματος Διαγραφής των Προσωπικών Δεδομένων

*
*
*