211 9991590

Φόρμα Άσκησης Δικαιώματος Εναντίωσης στην Επεξεργασία

Αυτή η φόρμα χρησιμοποιείται για την άσκηση του δικαιώματος Εναντίωσης στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων.

Στοιχεία αιτούντος:

*
*
*
*

Τύπος αιτήματος: Αίτημα Άσκησης Δικαιώματος Εναντίωσης στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

*
*
*