211 9991590

Φόρμα Άσκησης Δικαιώματος Μη Απόφασης με Βάση Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία

Αυτή η φόρμα χρησιμοποιείται για την άσκηση του δικαιώματος της άρνησης λήψης αποφάσεων που αφορούν το υποκείμενο, που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων.

Στοιχεία αιτούντος:

*
*
*
*

Τύπος αιτήματος: Αίτημα Άσκησης Δικαιώματος Μη Απόφασης με Βάση Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

*
*
*