Προληπτική ανάκληση εκ μέρους της Xiaomi. Ένας πολύ μικρός αριθμός Mi Electric Scooter που διατέθηκε στη χώρα μας ενδέχεται να έχει μια αστοχία σε μία βίδα Ελέγξτε το δικό σας στη διεύθυνση: εδώ Η Info Quest Technologies,ως επίσημος αντιπρόσωπος της Xiaomi στην Ελλάδα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών αναλαμβάνει την όλη διαδικασία. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211 999 1515 προκειμένου να μεταφέρουμε το Mi Scooter σας στο επισκευαστικό μας κέντρο μέσω της ACS Courier. X κλείσιμο
211 9991590

Φόρμα Άσκησης Δικαιώματος Μη Απόφασης με Βάση Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία

Αυτή η φόρμα χρησιμοποιείται για την άσκηση του δικαιώματος της άρνησης λήψης αποφάσεων που αφορούν το υποκείμενο, που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων.

Στοιχεία αιτούντος:

*
*
*
*

Τύπος αιτήματος: Αίτημα Άσκησης Δικαιώματος Μη Απόφασης με Βάση Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

*
*
*