211 9991590

Φόρμα Άσκησης Δικαιώματος Περιορισμού της Επεξεργασίας

Αυτή η φόρμα χρησιμοποιείται για την άσκηση του δικαιώματος Περιορισμού της Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων.

Στοιχεία αιτούντος:

*
*
*
*

Τύπος αιτήματος: Αίτημα Άσκησης Δικαιώματος Περιορισμού της Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

*
*
*