211 9991590

Φόρμα Άσκησης Δικαιώματος Φορητότητας των Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η φόρμα χρησιμοποιείται για την άσκηση του δικαιώματος Φορητότητας των Προσωπικών Δεδομένων του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων.

Στοιχεία αιτούντος:

*
*
*
*

Τύπος αιτήματος: Αίτημα Άσκησης Δικαιώματος Φορητότητας των Προσωπικών Δεδομένων

*
*
*